Sociaal zekerheidsrecht

Hebt u vragen over een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen of zwangerschapsverlof? Of ondervindt u misschien problemen met de RSZ? Dan neemt u best een advocaat om u correct te adviseren.

Het sociaal zekerheidsrecht omvat uiteraard meer dan bovengenoemde situaties. Dit recht is bedoeld voor particulieren die tijdelijk of blijvend geen inkomen hebben of voor ondernemingen die geconfronteerd worden met vragen van en/of controles door de diverse RSZ-diensten.

Als u twijfelt of we uw zaak kunnen behandelen, aarzel dan niet om dit te vragen. We bieden ook in deze materie bijstand aan in gerechtelijke procedures.

Neem contact op met onze expert en we bekijken uw situatie.

Mogelijke situaties

  • Sociale inspecties en de hieruit voortvloeiende gevolgen: RSZ-controles inzake deeltijdse arbeid, overuren, voordelen in natura, forfaitaire kostenvergoedingen, tewerkstelling van buitenlandse onderdanen, …
  • Problemen inzake toekenning/terugvordering ziekte-uitkering/invaliditeitsuitkering
  • Problemen inzake toekenning/terugvordering werkloosheidsuitkeringen
  • Problemen inzake toekenning / terugvordering pensioen
  • Voorbereidende handelingen / bijstand met het oog op pensioen, vervroegd pensioen en het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag

Onze expert

Onze Expertisedomeinen