Huurrecht

Bent u de huurder of verhuurder van een woning, handelspand of kantoor en wilt u graag een huurovereenkomst laten opmaken of nakijken?

Stelt u vast dat uw huurder niet meer betaalt?  Dient u een huurhernieuwing van uw handelspand aan te vragen? Wordt u als huurder geconfronteerd met gebreken en de eigenaar reageert niet?

Bent u als huurder of verhuurder verwikkeld in een huurgeschil, dan neemt u best een advocaat onder de arm voor de juiste juridische ondersteuning. Gezien de complexe en nieuwe huurwetgeving adviseren we om tijdig advies in te winnen om problemen te voorkomen.

Als het huurgeschil voor de Vrederechter komt,  vertegenwoordigen wij u voor de rechtbank. Een huurzaak kan onder meer ook gaan over de beëindiging of de ontbinding van het huurcontract, een uithuiszetting, het invorderen van huurachterstal, ….

Neem contact op met onze experts om uw zaak te bespreken.

Mogelijke situaties

Onze experts

Roel Augustyns

Verkeersrecht
Vastgoed-Bouwrecht
Huurrecht
Incasso
Aansprakelijkheidsrecht
Ondernemingsrecht

Onze Expertisedomeinen