Arbeidsrecht

Hebt u als werknemer vragen over uw loon, arbeidsduur, tewerkstelling, ouderschapsverlof, pesterijen op het werk of uw arbeidsovereenkomst?

Of hebt u als werkgever advies nodig over een ontslagvergoeding, bedrijfswagenreglement, e-mailpolicy, bonus, deeltijdse tewerkstelling of thuiswerk? Dan neemt u best een advocaat om u correct te adviseren. Dit bespaart u tijd en zorgen.

Het arbeidsrecht omvat uiteraard meer dan bovengenoemde situaties. Dit recht regelt de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Als u twijfelt of we uw zaak kunnen behandelen, aarzel dan niet om dit te vragen.

We bieden natuurlijk ook bijstand aan in gerechtelijke procedures.

Neem contact op met onze expert en we bekijken uw situatie.

Mogelijke situaties

  • Opstellen arbeidsovereenkomsten (voltijds/deeltijds/leidinggevend personeel, handelsvertegenwoordigers, arbeiders, bedienden), bedrijfswagenreglement, e-mailpolicy, bijlage inzake thuiswerk, …
  • Opstellen en/of wijzigen arbeidsreglement
  • Opstellen overeenkomsten zelfstandige samenwerking
  • Bijstand loonbeleid: vast loon, variabel loon, voordelen in natura
  • Opzeggen/beëindigen/ontbinden arbeidsovereenkomst: wijze (eenzijdig/onderling akkoord) en motivering
  • Wijziging arbeidsvoorwaarden en impliciet ontslag
  • Ontslag om dringende reden
  • Beëindiging arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht

Onze expert

Onze Expertisedomeinen