Aansprakelijkheidsrecht

aansprakelijkheidsrecht

Bent u betrokken bij een ongeval? Heeft één van uw kinderen schade veroorzaakt aan een derde? Hebt u stormschade geleden? Bent u het slachtoffer van slagen en verwondingen of van een woninginbraak? …

Wanneer u zelf schade hebt geleden maar ook indien u schade aan anderen hebt veroorzaakt, bekijken wij samen met u op welke wijze dit schadegeval op de meest efficiënte wijze kan worden afgehandeld.

VAV Advocaten behartigt uw belangen in alle aansprakelijkheidsdossiers, zodat de gevolgen van deze onaangename en vaak onverwachte gebeurtenis voor u tot een minimum worden beperkt.

Wist u dat u voor deze schadegevallen vaak een beroep kan doen op uw polis rechtsbijstand, welke de advocatenkosten en eventuele gerechtskosten dekt?

Neem tijdig contact op met onze experts en wij bekijken uw dossier.

Mogelijke situaties

Onze expert

Roel Augustyns

Verkeersrecht
Vastgoed-Bouwrecht
Huurrecht
Incasso
Aansprakelijkheidsrecht
Ondernemingsrecht

Onze Expertisedomeinen